Välkommen till OCEA Konsult - ett företag med projektverksamhet som bas

Bästa Besökare och Läsare,

Med drygt trettio års projekterfarenhet från främst massa- och pappersindustrin kan vi
erbjuda tjänster framför allt i byggledning, projektledning, rådgivning och utredningar.

Det innebär att vi kan genomföra uppdrag inom projektets alla utvecklingsfaser,
dvs idébehandling, förstudie, förprojektering, genomförande, utvärdering och projektavslutning.

Inom dessa utvecklingsfaser inryms mer preciserat tjänster gällande
planering, projektorganisation, layoutarbete, investeringskalkyler, kostnadsberäkningar, förfrågningar med underlag, anbudsutvärderingar, upphandlingar, mötesledning, montageledning, ekonomisk/teknisk kontroll och uppföljning, kvalitetsansvarig, besiktningar, utbildning mm.

Om så krävs är vår resursbas stor, då vi har ett omfattande och nära samarbete med välrenommerade konsulter och leverantörer inom ett flertal teknikområden.

Förteckning över referensprojekt framgår av bilaga.

Hör gärna av Er till OCEA Konsult närhelst behov uppstår. På begäran översänder vi
naturligtvis vår CV.

Med vänlig hälsningErik Olofsson
Civ.ing. Väg- och Vattenbyggnad

OCEA Konsult HB
Utås 181
890 35 Husum

Telefon
Mobil
Fax
Epost
Web

0663 - 102 22
070 - 254 63 00
0663 - 102 22
info@ocea.se
www.ocea.se